අපගේ නිවස හරිත නිවසක් (Green Home) කරගමු

අප වටා ඇති නිරන්තරයෙන් වෙනස් වන පරිසරය සමඟ ජීවත් වන අප, එම පරිසරය සම්බන්ධව දැන සිටීම හා සම්බන්ධව සිටීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් වෙනවා. ඊටත...
Read More

මොනවද මේ විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය (Electronic Waste)

ඉහත ඡායාරූපය දැක්කම ඔබට තේරෙනව ඇති මොනව ගැනද මේ කතා කරන්නට සූදානම් වෙන්නෙ කියල. විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය, නැත්තම් Electronic Waste කියන...
Read More

කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හා මිනිසා

මින් පෙර අපි හරිතාගාර ආචරණය ලිපියේදීත් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ගැන කතා කළා. අද අපි ඒ ගැන වඩාත් සවිස්තරාත්මකව කතා කරමු.  මුලින්ම මම මේ පහත ප්...
Read More