මොනවද මේ විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය (Electronic Waste)

ඉහත ඡායාරූපය දැක්කම ඔබට තේරෙනව ඇති මොනව ගැනද මේ කතා කරන්නට සූදානම් වෙන්නෙ කියල. විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය, නැත්තම් Electronic Waste කියන...
Read More

කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හා මිනිසා

මින් පෙර අපි හරිතාගාර ආචරණය ලිපියේදීත් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ගැන කතා කළා. අද අපි ඒ ගැන වඩාත් සවිස්තරාත්මකව කතා කරමු.  මුලින්ම මම මේ පහත ප්...
Read More

Sustainability සහ බුදු දහම

මම මුලින්ම Sustainability කියන්නෙ මොකද්ද කියල කිව්ව ඔයාලට මතක ඇති. අද කියන්න හදන්නෙ නම් පොඩි බණ කතාවක්. මේක තියෙන්නෙ ත්‍රිපිටකයේ විනය ...
Read More

හරිතාගාර ආචරණය හා අපි

මුලින් මම ප්‍රවේශය ගත්තෙ  මොකද්ද sustainability කියන්නෙ  කියන එකත් එක්ක. ඒක ඔයාල කියවන්න ඇතිනෙ නේද? අද මාතෘකාව හරිතාගාර වායු හා හරිතාගාර...
Read More

මොකද්ද මේ "Sustainability" කියන්නෙ?

"Sustainability" කියන එකට ප්‍රවේශයක් මම ගන්නව මෙන්න මේ චීන කියමනින්. (ඉංග්‍රීසියෙන් තිබ්බ එක මම සිංහලට පරිවර්තනය කළා.) "අප...
Read More